top of page

Публічний договір (оферта)

Наведений нижче текст є офіційною публічною пропозицією, (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) укласти Публічний Договір купівлі-продажу Товарів розміщених на Сайті Видавництва «Синтеза» (надалі — Договір).

Покупець приймає (акцептує) умови цієї пропозиції (оферти) в момент оформлення Замовлення шляхом натискання на кнопку «Підтвердити замовлення» на Сайті інтернет-магазину, що означає підтвердження Покупця про ознайомлення з текстом цього Договору та згоду з його умовами. Наявність будь-яких заперечень Покупця щодо надання, таким чином, своєї згоди звільняє Продавця від будь-якої відповідальності за невиконання умов цієї пропозиції і надає Продавцю право скасувати Замовлення в односторонньому порядку.

 

1. Визначення термінів

 

Продавець – Фізична особа-підприємець Котлярова Анна-Марія Олександрівна (ФОП Котляроова А-М. О., ідентифікаційний код – 3580005908) або інший суб'єкт господарської діяльності, Товар якого розміщено на Сайті.

 

Покупець —  фізична особа, яка замовляє чи купує Товар Продавця, та прийняла в повному обсязі умови Публічного договору в порядку, визначеному цим Договором.

 

Сторони — Продавець та Покупець

 

Інтернет-магазин, Сайт — веб-сайт видавництва «Синтеза», розміщений в мережі Інтернет за адресою https://www.syntezapublishing.com та призначений для надання інформації щодо Товарів, оформлення Покупцями замовлень, та продажу Товарів на підставі цього Договору.

 

Товар — опублікований на сайті Інтернет-магазину перелік найменувань товарів, щодо яких вказується ціна, назва, опис.

 

Замовлення — здійснення Покупцем дій, спрямованих на придбання Товару Продавця, шляхом заповнення відповідної форми на Сайті, підтвердження такого замовлення та прийняття умов даного Договору.


2. Предмет Договору

 

2.1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, передати у власність Покупця замовлений Товар, а Покупець зобов'язується сплатити вартість і прийняти Товар.

2.2. Продавець може виконувати Замовлення особисто, або із залученням третіх осіб.

2.3. Товар замовляється Покупцем виключно для потреб, не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

2.4. Даний Публічний договір визначає умови купівлі-продажу лише тих Товарів, що розміщені на сайті Інтернет-магазину. Цей Договір має характер публічної оферти, та згідно із чинним законодавством має юридичну силу.

3. Порядок замовлення товару

 

3.1. Покупець може оформити замовлення самостійно на сайті, на умовах цього Договору.  Покупець, після ознайомлення із характеристиками Товару, ціною, строками та порядком доставки Товару, для здійснення Замовлення оформлює замовлення, натиснувши на відповідну кнопку, що розміщена на сайті Інтернет-магазину та зазначає інформацію, необхідну для ідентифікації Покупця і доставки йому Товару. Найменування, асортимент, кількість та ціна Товару, що є предметом цього Договору, визначаються у замовленні Покупця, розміщеному через електронний каталог.

3.2. Оформлення Замовлення на Сайті вважається беззастережним та безумовним прийняттям (акцептом) Покупцем даного Договору.

3.3. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої при оформленні замовлення інформації та її чистоту від претензій третіх осіб. У випадку наявності помилок та/або надання неповних даних в полях «Ім’я», «Прізвище», «Номер телефону» та інших, Продавець повністю звільняється від відповідальності за неналежне виконання замовлення.

3.4. Продавець має право відмовити Покупцю у підтвердженні Замовлення, якщо Товар відсутній або у випадку наявності підстав, що унеможливлюють його доставку, в тому числі якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення Замовлення, є неповними або некоректними тощо.

3.5. Продавець має право скасувати замовлення Товару в односторонньому порядку, якщо відсутня можливість підтвердження Замовлення Покупцем у зв’язку із невірним зазначенням ним адреси доставки, засобів зв’язку чи іншої інформації.

3.6.  Після оформлення замовлення представник Продавця відправляє повідомлення на контактний email Покупця з підтвердженням прийняття замовлення. Отримання email-повідомлення Покупцем є підтвердженням прийняття замовлення. В подальшому представник Продавця може зв’язатися з Покупцем (по телефону або через електронну пошту) для уточнення інформації щодо умов замовлення та доставки. 

3.7. При неможливості замовлення, придбання та доставки Товару представник Продавця повідомляє про це Покупця (по контактному номеру телефону або через електронну пошту).

4. Порядок здійснення оплати товару

 

4.1. Ціна Товару, вказана в Інтернет-магазині є дійсною в момент здійснення Замовлення і зазначається в гривнях за одиницю Товару. Ціна Товару не включає ціну доставки.

4.2. Оплата здійснюється у спосіб та через платіжні системи, які зазначені на Сайті у розділі «Оплата».

4.3. Фінансові зобов’язання Покупця за Договором вважаються виконаними у повному обсязі з моменту отримання Продавцем оплати суми вартості всіх замовлених Товарів. При не надходженні коштів Продавець залишає за собою право анулювати замовлення.


5. Порядок доставки замовлення

 

5.1.  Способи, порядок та строки доставки Товару зазначені на сайті в розділі «Доставка». Порядок та умови доставки замовленого Товару погоджуються Покупцем з представником Сайту.

5.2. Доставка Товарів, які були замовлені та придбані Покупцем, здійснюється Продавцем або третьою особою (Перевізником). При здійсненні доставки Товару, Товар передається безпосередньо Покупцю, або Представнику Покупця.

5.3. Вартість доставки Товарів здійснюється за тарифами служб доставки, які безпосередньо здійснюють доставку Товару.  Вся інформація щодо доставки Товарів уточняється Покупцем під час підтвердження Замовлення. Продавець не несе відповідальність за строк доставки Товару, якщо вона здійснюється третіми особами.

5.3. При отриманні Товару Покупець зобов’язується перевірити Товар на наявність пошкоджень та у випадку виявлення недоліків, зобов’язується на місці пред’явити претензії. Продавець не несе відповідальність за дії служб доставки, що забезпечують доставку товару Покупцям.

5.4.  Сторони домовились, що Продавець виконав свої зобов’язання за цим Договором після передачі (отримання) Покупцем замовлених Товарів.

5.5. Доступ до завантаження електронних книг надається Покупцю після оплати у спосіб та порядку, визначений Продавцем. Будь-яке подальше поширення Покупцями придбаних електронних книг заборонене законом.

5.6. Порядок повернення Товарів визначається у розділі «Повернення Товару».


6. Відповідальність сторін

 

6.1. Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

6.2. Здійснивши Замовлення, Покупець підтверджує, що він ознайомлений із Переліком товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню) згідно з Додатком №3 до Постанови Кабінету Міністрів України № 172 від 19 березня 1994 року (далі — Перелік). Товар належної якості не підлягає поверненню, якщо він зазначений в Переліку.

6.2. Покупець несе відповідальність за достовірність та актуальність зазначених ним даних при оформленні Замовлення. У разі, якщо некоректне, неточне або неправильне зазначення даних призвело до додаткових витрат Продавця, пов'язаних з доставкою Товару за невірно вказаною адресою або видачу Товару третій особі, всі пов'язані з цим витрати покладаються на Покупця.

6.3. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань по Публічному Договору у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця, адресу доставки, тощо.

6.4. Продавець зобов’язується докласти зусиль для забезпечення належного функціонування Інтернет-магазину, однак не відповідає за збої, як трапляються в роботі Сайту у зв’язку із діями третіх осіб або обставинами непереборної сили.

6.5. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором на час дії обставин непереборної сили.


7. Інше

 

7.1. Здійснюючи реєстрацію на Сайті або оформлюючи Замовлення на Сайті, Покупець надає Продавцеві добровільну згоду на збирання, обробку, накопичення, оновлення, зміну (у разі необхідності) своїх персональних даних з метою виконання Публічного договору, без обмеження строку дії такої згоди

7.2. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://www.syntezapublishing.com

7.3. Договір діє з моменту його укладення, тобто з моменту прийняття (акцепту) Договору Покупцем, в порядку, передбаченому цим Договором.

7.4. Договір діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

7.5. Сторони можуть достроково розірвати Договір за взаємною згодою.

 

​​

ФОП Котлярова Анна-Марія Олександрівна
ІПН 3580005908
79010, Львівська обл., м. Львів, вул. Ніжинська, 16А, кв. 4
E-mail: syntezapublishing@gmail.com
Тел: +380 97 154 22 62

bottom of page